Máy ấp trứng gia cầm 002

– Loại: dành cho Trứng Ngan

– Xây dựng quy trình bảo quản, phương pháp khử trùng trứng ngan.

– Xác định chế độ nhiệt/ẩm thích hợp để ấp trứng ngan.

– Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng ngan.
Giá Bán: Liên Hệ