Nhân rộng mô hình Công nghệ sinh thái

Th.S Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam cho biết, sau hai năm triển khai, mô hình “Công nghệ sinh thái” trên đồng ruộng đã được nhân rộng tại các tỉnh, thành phía Nam. Với 25 mô hình, 1.293 nông hộ tham gia trên diện tích 11.240 ha; trung bình từ 10- 50 ha/mô hình, trong đó đi đầu là Tiền Giang và An Giang.

Mô hình “Công nghệ sinh thái” dựa trên nền tảng cộng đồng nông dân để tiến hành đồng bộ các giải pháp thâm canh tiên tiến kết hợp với đối phó rầy nâu gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá mà nòng cốt là áp dụng tổng hợp “IPM”, “3 giảm 3 tăng”, “Gieo sạ đồng loạt né rầy” và “Trồng hoa có mật và phấn hoa trên bờ ruộng dẫn dụ thiên địch” trong quá trình SX từng vụ trong năm. Mô hình này được Trung tâm BVTV phía Nam kết hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam và Sở NN-PTNT Tiền Giang thực hiện thí điểm thành công lần đầu tiên vào vụ ĐX 2009- 2010 tại 2 huyện Cai Lậy và Cái Bè trên diện tích mỗi mô hình 50 ha.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, tham gia mô hình, nông dân không chỉ giữ vững năng suất, sản lượng cao như các khu ruộng đối chứng canh tác trong điều kiện bình thường mà còn tiết kiệm được chi phí SX cần thiết, bảo vệ được sức khỏe cũng như môi sinh, môi trường. Trung bình mỗi ha áp dụng “Công nghệ sinh thái” trong quá trình SX tiết kiệm được từ 1,9- 2,5 triệu đồng.

 

Theo nongnghiep.vn